Welkom


Welkom op de Schuddebuik Site, DE site van de carnavals
vereniging Schuddebuik. Op de site is te vinden hoe
de vereniging is ontstaan, wie er allemaal lid zijn,
een heleboel (carnavals) foto's en een hoop andere
(on)gein.